Halaman ini sudah dilihat oleh: 1625 orang,

Tahu di nan urutan pedoman bagi seorang muslim untuk berbuat sesuatu

1. Alquran
2. Hadis shahih
3. Ijmak cerdik pandai yang takwa
4. Qiyas

Menurut ajaran agama Islam, ketika menjalani kehidupan, manusia memerlukan pedoman.
Hal ini untuk mencegah agar seseorang tidak tersesat dan selamat di dunia maupun akhirat.
Urutan empat macam pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

Pedoman hidup paling pertama
Ayat Alquran yang ditafsirkan
Berat dan ringan harus diterima
Perintah diikuti, larangan pantangkan

Kalau tak tertulis dalam tafsir
Ikuti ucapan hadis rasul
Tak usah ditawar atau dipikir-pikir
Agar bid'ah tidak timbul

Cerdik pandai yang bertakwa
Bermusyawarah menghasilkan ijmak
Hasilnya baik untuk semua
Membantu kerja ninik mamak*

Bila tiga sumber tak tertulis
Hukumnya halal gunakan qiyas
Jangan ikuti bisikan iblis
Supaya diri tak jadi buas

* Ninik mamak merupakan pimpinan masyarakat.

Kalau Dunsanak setuju dengan pesan Tahu pada nan Empat ini, tolong di Like & Send atau di Tweet

Tweet

Kembali ke daftar judul     Kembali ke Halaman Utama