Halaman ini sudah dilihat oleh: 40170 orang,

Tahu di nan khalifah sahabat Rasulullah

1.Abubakar as-Shiddiq
2.Umar bin Khatab
3.Usman bin Affan
4.Ali bin Abu Thalib

Kombinasi manajemen cara nabi
Ada sahabat Abubakar dan Umar
Ditambah Usman serta Ali
Membuat kerja sangat lancar

Masing-masing diberi tugas
Sesuai kemampuan, diatur fungsi
Karena pekerjaan sangat luas
Mengatur umat di atas bumi

Abubakar ash Shiddiq tua bijaksana
Khalifah pertama dari yang empat
Mengirim utusan ke mana-mana
Mengajak Jahiliyah agar bertobat

Umar bin Khatab khalifah kedua
Dia berani sangat hebat
Memimpin umat dengan wibawa
Menghukum orang yang tak berzakat

Usman bin Affan khalifah ketiga
Orang kaya sangat dermawan
Melihat si miskin tiada tega
Mereka diberi kerja dan makan

Ali bin Abu Tholib khalifah keempat
Pemuda pertama masuk Islam
Dia pintar sangat berbakat
Semangat menyala tak pernah padam

Kalau Dunsanak setuju dengan pesan Tahu pada nan Empat ini, tolong di Like & Send atau di Tweet

Tweet

Kembali ke daftar judul     Kembali ke Halaman Utama